Asfaltera uppfart

En fördel med en asfalterad garageuppfart är att den inte behöver underhåll i samma utsträckning som många andra beläggningar kräver. Det finns ingen risk för att du kommer behöva rensa ogräs eller kratta bort löv, vilket gör asfalten väldigt praktisk. Dessutom består asfalt av hållbart material som tål slitage på ett effektivt sätt. En nylagd asfalt har en livstid som beräknas hålla i 20-25 år. Det är en fördel att lägga stort fokus på förarbetet eftersom att det kommer gynna asfaltens kvalitet. På så sätt kommer inga sprickor att uppkomma efter att du har asfalterat din garageuppfart. Asfaltsläggarna AB använder olika typer av asfalt när de asfalterar garageuppfarter beroende på hur höga krav du ställer på ytans tålighet.

Om du vill rengöra marken går det bra att använda en högtryckstvätt eller spola med en vattenslang.

Underarbete asfalt

Uppfarter som ska anläggas kräver ett gediget underarbete. Det är tidskrävande och komplicerat för den som är oerfaren. Det första steget är att lägga en fiberduk underst i syfte att separera olika material från varandra. Sedan placeras ett förstärkningslager beståendes av bergkross. Bergkrosset gör både underlaget stabilare och marken starkare. Där efter ska ytterligare ett lager av kross läggas, dock ett finare kross. När det är gjort är marken redo för att asfalteras. En förutsättning för att lyckas med underarbetet är att veta vart ledningar och dylikt i marken går för att kunna gräva. Det kan bli dyra kostnader om något skulle gå fel och det är dessutom en farlig insats att utföra.

Olika typer av asfalt

Det är ofta rekommenderat att anlita en firma som utför asfalteringen. En av orsakerna är för att de har kunskap inom området och kan avgöra vilken typ av asfalt som passar just din garageuppfart. Om du vill ha expertråd kan du kontakta Asfaltsläggarna AB som har över 30 års erfarenhet i att lägga asfalt.
Här nedan nämns fyra typer av asfalt.

Asfaltsgrus

Vanligt förekommande bärlager på alla typer av vägar.

Bindlager av asfaltsbetong

Bind- och justeringslager. Används på medel- och högtrafikerade vägar.

Tät asfaltsbetong

Justerings- och slitlager. Förekommer ofta på låg- och medeltrafikerade vägar. Vanlig typ för garageuppfarter.

Stenrik asfaltsbetong

Slitlager som används på medel- och högtrafikerade vägar.

Asfaltera uppfart själv

Det är möjligt att reparera mindre lagningar av asfalt på egen hand. Om det är en större yta är det starkt rekommenderat att ta hjälp av en asfaltsläggare och en ordentlig vält. För att lägga asfalt själv går det att använda kall asfalt som finns att köpa i butik. Det går också att värma asfalten i ugnen så att den når en temperatur över 120 grader. Då kan den flytande asfaltsmassan användas till att reparera skador i den befintliga asfalten.

Vad kostar asfaltering?

Kostnaden för att asfaltera en garageuppfart varierar kraftigt, men det går att generalisera enligt följande.

  • Enbart asfaltering – minst 350 kr/m2
  • Förarbete, maskiner, arbetskraft – minst 1250 kr/m2

Det betyder att det blir billigare om delar av eller hela underarbetet är gjort på egen hand innan en firma påbörjar sitt arbete. Vidare spelar det roll vart i landet asfalten ska läggas. Läs mer om kostnad för att asfaltera garageuppfart och vilka faktorer som påverkar priset.

ROT-avdrag för asfaltering av garageuppfart

ROT-avdraget utgör 30 % av arbetskostnaden och upp till 50 000 kr per person och år. För att maximera skattereduktionen innebär det att arbetskostnaden behöver nå upp till 166 667 kr.

Giltigt avdrag kan erhållas vid markarbeten som är kopplade till reparation, om- och tillbyggnad av ditt eget hus. Det gäller också vid återställningsarbeten t.ex. asfaltering av en uppgrävd garageinfart. Läs mer på skatteverkets hemsida.