Förvaringsskåp för brandfarlig vara

Ett förvaringsskåp för brandfarlig vara används i ett flertal olika branscher, exempelvis på laboratorium, på sjukhus, inom industrin och ute hos företag. Förvaringsskåpen har som uppgift att skydda den brandfarliga varan från brand i omgivningen, eller att skydda omgivningen om det uppstår brand i skåpet. Det finns flera skåpmodeller som har denna uppgift och skåpens egenskaper skiljer sig delvis åt.

Vad är brandfarlig vara?

En brandfarlig vara kan antingen vara en brandfarlig vätska, brandfarlig gas eller en brandreaktiv vara. Exempel på en brandfarlig vätska är bensin, etanol och bensin. Exempel på en brandfarlig gas är metan och gasol, medan en ammoniumnitrat och väteperoxid är exempel på brandreaktiv vara. Läs en utförligare beskrivning om definitionen för brandfarlig vara Räddningstjänsten Syd.

Hantering av brandfarlig vara

I Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor står det hur material som är brandfarliga ska hanteras. Lagen säger bland annat att:

 • Tillstånd krävs vid hantering av brandfarliga gaser eller vätskor
 • En föreståndare ska utses som ser till att verksamheten följer alla regler
 • Föreståndaren tar initiativ till en utredning om risker för olyckor
 • Krav på utrustning som ger säkra förvaringslösningar

Vilket förvaringsskåp passar er verksamhet?

Nedan går vi igenom tre olika alternativ för dig som kollar efter ett pålitlig förvaringsskåp för brandfarlig vara som passar era lokaler.

Brandskåp

Brandskåp är ett samlingsnamn för flertalet skåp som förvarar brandfarliga kemikalier, vätskor och varor. Andra namn som ofta används är brandsäkra skåp och brandavskiljande skåp. Söker du efter brandskåp har Jiwa.se ett stort utbud. De har samlat de flesta skåpmodeller som efterfrågas på marknaden idag, och det finns något för alla behov. Här samlas kemikalieskåp och multiriskskåp med brandskåp som tagits fram specifikt för att stå i butik. Något vi gillar med Jiwa är att de varit med sen början av 1970-talet och därmed varit med och skräddarsytt lösningar i över fem decennium.

För dig som söker efter:

 • Brandisolerande kemikalieskåp
 • Multiriskskåp
 • Brandskåp för butik
Brandskåp hos Jiwa

Kemikalieskåp

Ett kemikalieskåp används, precis som det låter, till att förvara och skydda kemikalier. De allra flesta certifierade kemikalieskåp är ventilerade eftersom många kemikalier avger ångor som kan vara skadliga. Jiwa har kemikalieskåp som är brandtestade enligt EN-standarden 14470-1. Det är ett kvitto på att skåpen uppfyller europeiska säkerhetskrav. I deras utbud hittar du flertalet storlekar och även många specialförvaringslösningar, för verksamheter som kräver en kemikaliecontainer eller ett brandsäkert fatskåp med mera.

För dig som söker efter:

 • Kemikalieskåp i olika storlekar
 • Kemikaliecontainrar
 • Miljöskåp
Kemikalieskåp hos Jiwa

Gasolskåp och gasskåp

Ett gasskåp eller gasolskåp är framtaget för att förvara gastuber. Flera gasskåp och gasolskåp hos Jiwa är brandtestade (30–90 minuter) och kommer med lås på, så att inga obehöriga får tillträde. Det finns modeller som är framtagna specifikt för utomhusmiljöer. Något som kan vara bra att tänka på är att det ofta krävs en EX-klassad fläkt för ventilering av gas i skåpen. En sådan fläkt köper i de allra flesta fall på stället där du köper skåpet.

För dig som söker efter:

 • Gasskåp i olika storlekar
 • Gascontainer
 • Gasskåp för utomhusbruk
Gasskåp och gasolskåp hos Jiwa

Säkerhetslösningar måste se till helheten

Nu när vi gått igenom tre olika lösningar för förvaring av brandfarlig vara vill vi påminna om att dessa skåp är ett sätt att uppfylla lagbokens krav på säker förvaring, men skåpen behöver ofta kompletteras. Det är viktigt att ta fram en anpassad och godkänd helhetslösning för din verksamhet. I många fall räcker det inte med att köpa in ett certifierat förvaringsskåp för brandfarlig vara. Det kan även ställas krav på:

 • Varningsskyltar i anslutning till brandfarlig vara
 • Tillstånd av kommun och räddningstjänst

Du kan läsa mer om varnings- och förbudsskyltar hos MSB.

Saker som kan påverka valet av förvaringsskåp

Det finns en mängd olika saker som kan påverka valet är förvaringsskåp. Det är, tyvärr, inte så enkelt att om du förvarar kemikalier så räcker det med ett kemikalieskåp. Du behöver även ta hänsyn till:

 • Mängden du ska förvara
 • Vilken miljö förvaringen ska ske i
 • Vilken lokal förvaringen ska ske i
 • Säkerhetsavstånd till utrymningsvägar & andra föremål