Markarbete

Vad är markarbete?

Oavsett om ett hus eller friggebod ska byggas är det viktigt att marken är förberedd så att byggnaden står stadigt och kan hantera tung vikt. För att kartlägga förutsättningarna för en stadig grund brukar det vara vanligt att göra en geoteknisk undersökning. En viktig del i markarbetet är att se över vilket material som ska användas och hur grunden ska byggas för att uppnå bästa resultat.

Det finns olika typer av markarbeten som tillämpas utifrån vad som är tänkt att marken ska bära. Schaktning, dränering och grävning för avlopp och vatten är exempel på några olika typer av utföranden.

Kostnad

Vid projektets start är det svårt att förutse vad kostnaden för markarbetet kommer att bli i slutändan. Det är många faktorer som påverkar priset, men de tre främsta faktorerna är:

  • Byggets storlek
  • Hur komplicerade markförhållandena är
  • Hur djupt marken behöver grävas

Asfaltläggarna AB utför bland annat markarbete och av deras erfarenhet kan kostnaden per kvadratmeter skilja allt mellan 1500 kr – 8000 kr. Ibland kan det gå att samla in information från angränsande tomter för att bilda sig en uppfattning om hur markförhållandena ser ut. Det kan ge en indikation på hur omfattande arbetet kommer att bli. För att få en mer rättvis prisuppskattning på ditt projekt beroende på om du behöver gräva grund till ett hus eller jämna till ojämn mark på en mindre yta kan du be att de potentiella entreprenörerna besöker tomten.

Här kan du läsa mer om faktorer som påverkar kostnaden.

Sluttande tomt

Vid byggnation på en sluttande tomt behövs alltid något slags markarbete. I regel är det ofta stora mängder av jord och andra massor som måste tas bort från terrängen för att få till en plan yta. En sluttande tomt kräver därför betydligt mer förarbete än en plan tomt. Beroende på tomtens förutsättningar kan det vara nödvändigt att anlita ett företag som riktat in sig på grävning och sprängning.

Det går även att höja marknivån. Vanligt förekommande material som behövs för att göra det är grus, jord och betong. Om du anlitar Asfaltläggarna AB hjälper de till med att beställa allt material som behövs för ditt projekt.

ROT-avdrag för markarbete

När du anlitar ett företag kan du ha rätt till skattereduktion. Företaget som du anlitar ansöker om skattereduktion åt dig och det innebär att arbetskostnaden kan dras av med 30 %. Material och resekostnader ger inte rätt till avdrag. Enligt skatteverket gäller ROT-avdrag i följande avseenden:

  • el-, vatten och avloppsledningar,
  • dränering av husgrund,
  • ledningar för elektronisk kommunikation,
  • anläggning för värmeförsörjning,
  • borrning och grävning för berg- och jordvärme samt
  • arbete med borrning eller nedgrävning av brunn